Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát:
VASSA SPIRIT s.r.o., IČO: 06962971, Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené se společností VASSA SPIRIT s.r.o., jejímž předmětem byl nákup následujícího zboží:

 

Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele:

Adresa kupujícího-spotřebitele:

Číslo objednávky:

Datum objednání zboží:

Datum převzetí zboží:

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet:

Podpis kupujícího a datum: